Данъчни консултации

Данъците са неделима част от всеки бизнес. Физическите лица също са засегнати пряко от данъчната система в България. Не е необходимо да имате широки познания в тази сфера, но е задължително да работите с партньор, който е специалист в областта. Нашите данъчни консултации ще Ви помогнат да се ориентирате по-добре при вземането на бизнес решения.

Ние Ви предлагаме: 

  • Предоставяне на данъчни консултации от опитни специалисти, които ще рефлектират Вашата конкретна ситуация.
  • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

Свържете се с нас, за да обсъдим Вашия казус.